Бг En
Правни Последици от осиновяването съобразно законодателствата на Република България и приемащата държава:
Правна последица от пълното осиновяване е установяването между осиновения и осиновителя и неговите роднини на права и задължения, като между роднини по произход;
Пълното осиновяване прекратява всички съществуващи връзки между детето и неговите роднини по произход;
Когато осиновителната процедура приключи тя дава на осиновителите статут на единствени родители.
Родителската отговорност на осиновителите и грижи за детето и осигуряването на неговото благополучие по такъв начин, сякаш детето е биологичен наследник на осиновителите.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com