Бг En
Население
Българската нация със своя уникален език, култура и традиции съществува вече повече от 13 века. При създаването на страната територията й е населявана от траки, славяни и прабългари. Населението на страната е около 8 милиона души, но други 15 милиона души с български произход живеят по целия свят.
Етнически българи, заедно с турци, арменци, евреи и гърци, съставляват българската нация. България е известна с мирното съжителство на етносите си. Около 85% от населението се състои от етнически българи, които говорят български език и изповядват източноправославната религия. Около 13% от населението изповядва мюсюлманска религия - помаци /българи покръстени през 16 век/ и етнически турци. На територията на България живеят около 500 000 души от ромски произход, които изповядват източноправославна /55%/ и мюсюлманска /39%/ религия, голяма част от които представляват най-бедното население на страната. В България живеят 14 000 арменци – бежанци от времето на Първата световна война. От началото на 20-ти век България е приютила повече от 34 000 евреи, голяма част от които след формирането на Израел са имигрирали там и към настоящия момент на територията на страната живеят около 3 000 евреи. По отношение на българските евреи е важно да се отбележи, че България е единствената европейска страна, която е защитила и запазила своите евреи по време на Втората световна война и не е приложила геноцид по отношение на тях.
Населението на страната се гордее със своите бойци и с просветителите си от време на Възраждането, които са запазили религията, честта, традициите и културата на България по време на двувековното византийско и петвековното османско владичество. Българите са известни със своята гостоприемство.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com