Бг En
История
България, със своята 13-вековна история, е една от най-старите европейски държави. Българската територия е била населявана още от палеолита. В района на гр. Монтана е открит писмен образец, датиращ отпреди 6 800 години. В близост до гр. Варна през 1972 година е открито златно съкровище, датиращо отпреди 60 века. По време на Великото преселение на народите, множество племена са преминавали през територията на страната и са оставили своя отпечатък. Голяма част от тях по-късно са се преселили на запад и са участвали при формирането на европейските националности. Най-значимо е преселването на славяните, които през VII-ми век са се заселили по целия балкански полуостров. В края на VII-ми век прабългари от поречието на реките Волга и Кама са достигнали устието на река Дунав. Заедно с установилите се по тези територии славяни и местните траки, прабългарите през 681 година са основали държава, наречена България, която е била призната чрез подписания договор с Византия.
Първото българско царство е съществувало от 681 година до 1 018 година. По време на този период България приема християнството /през 865 година/ и пред X-ти век по време на управлението на Цар Симеон е призната като царство от Папата и цялата Римска империя. Един от първите преводи на Библията от гръцки на славянски един е преводът на старобългарски език. Този старобългарски език е станал и официален църковен, литературен и административен език на много славянски и неславянски държави по това време. Еволюиралата азбука, наречена „Кирилица”, и понастоящем се използва в България, Сърбия, Русия, Беларус, Украйна и други страни. През 1 018 година Император Василий – Българоубиец е покорил България и я е превърнал в провинция на Византия.
Второто българско царствo /1185-1395/ се възражда след успешнo въстание, ръководено от българската аристокрация. Започнало е царуването на Асеновата династия. По това време е построена новата българска столица – гр. Велико Търново и по време на Асеновата династия България е била най-могъщата европейска страна. За съжаление историята е определила злощастната роля България да попадне под инвазията на Отоманските мюсюлмани, опитващи се да достигнат територията на Европа.
Пет века България е била част от Отоманската империя. През този период българската аристокрация е била заличена, българската администрация унищожена и султанът, който не правел разлика между балканските нации, е лишил българската църква от независимост и патриаршески ранг и я подчинил на гръцката патриаршия. Българските селяни, занаятчии, търговци и духовенство устоявали на строгото изпитание, осъзнавайки отговорността към своята идентичност, наследство, вяра, духовност, култура и история. Българите поддържали и строили свои манастири, възраждали градовете си, развивали занаятите и традициите си, организирали бележита за онова време училищна система, създавали уникален фолклор. По време на българското Възраждане са действали бележити духовни и политически лидери от европейска величина, създаден е новия български език, извоювана е църковна независимост през 1870 година, организирано е Априлското въстание през 1876 година, което е станало световно известно и е било основна причина за Руско-турската освободителна война.
Начало на Третото българско царство е дало подписването на Сан-Стефанския мирен договор, подписан на 3-ти март 1878 година. С този договор се възстановява България като страна в рамките на етническите й граници, определени от специално назначена за това мултинационална комисия. За съжаление няколко месеца по-късно договорът е бил преразгледан от Великите сили, което в последствие причинява множество етнически проблеми на Балканите, включително е причина за войната между Босна и Херцеговина и Хърватия през 90-те години на ХХ-ти век.Vestibulum ante ipsum. Faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae suspendis sollicitudin velit.

След възстановяването на българското правителство през 1878 година, България е била конституционна монархия с демократична политическа система и бързо развиваща се икономика. По време на Втората световна война България е била единствения съюзник на Германия, който не е допуснал геноцид по отношение на своите евреи и българския народ се гордее с това. След Втората световна война, като резултат от съглашение между Сталин, Чърчил и Рузвелт, България попада под влиянието на Съветския съюз. Следвоенното развитие на държавата е за сметка на ограничаването на правата и свободата на българското население. Българската икономика е била милитаризирана и основно обслужваща нуждите на пазара на Съветския съюз. Нямало е неправителствени организации. Инициативата на индивида е била подтисната. На няколко пъти управляващата комунистическа партия е осъществявала репресия по отношение на действията и е унищожавала политическите си опоненти.

От 10 ноември 1989 година и след значителни политически промени България пое по пътя на демократичното си развитие. За съжаление, демократичния преход беше причина за колапс на икономиката, която към настоящия момент все още се възстановява. България беше приета като член на НАТО през април 2004 година. От началото на 2007 година България е член на Европейския съюз.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com