Бг En
Други Фактори
Официален език е българският и азбуката е „Кирилица”;
Часова разлика – + 2 часа от Гринуичкото време. Смяна на времето – зимно и лятно, съответно в края на Октомври и в края на Март;
Електричество – 220 Волта – вземете си адаптер.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com