Бг En
Екипът на Сдружението
Адв. Виолета Стрижлева – Председател на сдружението
Катя Ламбрева – адвокат
Здравка Василев – адвокат
Д-р Невяна Беличева – педиатър
Мима Богданова – педагог
Д-р Валя Попова – специалист „Специални случаи”

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com