Бг En
Цели на Сдружението
Осъществяване на посредничество в процеса на пълно осиновяване от чужденци на деца, български граждани, лишени от родителски грижи, за които не е намерено подходящо семейство в Република България и осигуряване на подходяща семейна среда за отглеждането им;
Спомагане за пълноценното и хармонично развитие на децата, лишени от родителски грижи, създавайки за тях и новите им семейства атмосфера на щастие, любов и разбирателство;
Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на деца, лишени от родителски грижи.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com