Бг En
За Нас
"Щастливо семейство" е сдружение с нестопанска цел, акредитирано съгласно Семейния кодекс на Република България, Наредба № 12 на Министерство на правосъдието от 30 септември 2009 г. и Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания.
Сдружение "Щастливо семейство" е вписано в Централния регистър по чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейност по международни осиновявания в България за страните САЩ, Франция, Канада и Нова Зенландия в съответствие с предоставените му от Министерство на правосъдието на Република България разрешение № 144/11.05.2015 г.
Сдружението е отдадено на мисията да предоставя подкрепа на децата, лишени от родителски грижи в осъществяване на правото им да имат семейство и по-добро бъдеще.
Ние от "Щастливо семейство" вярваме, че всяко дете трябва да има шанс да заеме своето достойно място в света, да има възможност да израсне в атмосфера на любов, внимание и грижи.
Чрез осиновяването на едно дете светът няма да се промени, но за осиновеното дете светът ще се промени изцяло!
Ние вярваме, нищо не би могло да замести семейството в живота на едно дете!
Ние вярваме, че всяко дете има право да бъде обичано!
Вече повече от 10 години "Щастливо семейство" помага на децата без родители да намерят дом и любящи семейства чрез международни осиновявания.
Екипът на "Щастливо семейство" отделя специално внимание на всяко семейство, което е взело благородното решение да осинови българско сираче. Ние, наред с осигуряването на професионална помощ за законосъобразното оформяне на документите и извършването на необходимите дейности в процедурата по осиновяване, се грижим осиновителите да почувстват сигурност при осъществяване процеса на осиновяването, включително по времето на техния престой в България.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com